اسلاید شویی از عکسهای سربازان گمشده کمبوجیه در ترکیه که در توفان شن گم شده بودند را ببینید.....در سایت دیسکاوری....کمی صبر کنید تا لود بشه...

 Cambyses' Lost Army: Found at Last?

در تابستان سال 525 پیش از میلاد، و طبق محاسبات تقویم نویسان بر پایه نوشته های هرودت و سایر مورخان باستان نگار؛ ژوئیه این سال (چنین ماهی در دو هزار 534 سال پیش)، یک سپاه چهل هزار نفری ایران که از سوی کامبیز دوم (کامبوزیا = کمبوجیا = کمبوجیه، پسر و جانشین کوروش بزرگ) مامور شناخت و تصرف مناطق جنوبی لیبی و ضمیمه ساختن آنها به متصرفات ایران در مصر شده بود در غرب صحرای مصر و در منطقه واحه سیوا گرفتار توفان شن شد و در زیر شن مدفون گردید که فصلی از تاریخ قرون قدیم تحت عنوان سپاه گمشده پارسیان را تشکیل می دهد. در سالهای اخیر باستان شناسان موفق به یافتن آثاری از این سپاه شده اند و تلاش در این زمینه ادامه دارد. باستانشناسان با یافتن محل مدفون شدن سپاه گمشده ایران و به دست آوردن سپر، نیزه، شمشیر، جنجر، کمان، زره، کلاه خود، نیم تنه چرمی و کورسلت (زیرپوش نظامی ـ کورست مردانه) و ...، بر این باورند که خواهند توانست بر تجهیزات و پیشرفت صنایع نظامی ایران باستان عمیقا دست یابند. به علاوه، از طریق آزمایش دی. ان.ا. و تشخیص نژاد بدانند که آیا ارتش ایران آن زمان از سرباز خارجی (مرسنر) استفاده می کرده و یا این که همه نظامیان از اقوام ایرانی بودند. به نوشته باستان نگاران (برپایه طرز قرار گرفتن اشیاء و استخوانهای مکشوفه در محل)، این سپاه ایرانی در بامداد و هنگامی که افراد آن سرگرم صرف صبحانه بودند با توفان عظیم شن رو به رو شده بود. فرمانده سپاه پس از آغاز توفان شن پیکی را روانه تبس کرده بود تا کامبیز را از ماوقع آگاه سازد و علت تاخیر را بیان دارد. افراد کمکی اعزامی از تبس نتوانستند از تلاش خود نتیجه بگیرند و از سپاه گمشده اثری بیابند. 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید